Úroveň AJ

Jaké existují úrovně angličtiny a k čemu slouží?

Pojďme společně porozumět problematice úrovní angličtiny, jejich testům, co pro nás která úroveň znamená a do které se nejspíše řadíme. Pomůže nám to zorientovat se na jaké úrovni anglického jazyka se zrovna nacházíme a případně na jakou bychom se chtěli postupem času dostat. Čím vyšší úroveň angličtiny, tím spíše vás například přijmou na pohovor na pracovní místo ve společnosti, kde je potřeba anglického jazka. V současné době je to stále více pozic a pokud zrovna není angličtina přímo podmínkou, zpravidla je velice příjemně vítaným přínosem navíc. Ať už je vaše úroveň jakákoliv, pojďme si je vysvětlit všechny.

 

Hodnocení A1 až C2

SERR neboli CEFR (Společný evropský referenční rámec) hodnotí stupně angličtiny vzestupně od A1 až po C2. Rozlišuje šest kategorií znalosti anglického jazyka - A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Tyto úrovně uvádíme při žádostech o práci, často se uvádí orientačně i v životopisu nebo při přihlašování na klasické či odborné kurzy angličtiny.

uroven_anglictiny_a1_a2_b1_b2_c1_c2

Stupně a1 / a2 - základy angličtiny

 

A1 - úplný začátečník

Když člověk hovoří zřetelně a pomalu, jsem schopný rozmět základním frázím či slovům, které se týkají mé rodiny, mně, práce, koníčků a podobně. Dokážu komunikovat v jednoduchých větách například při nákupu v obchodě. Umím položit otázku a rozumím jednoduché odpovědi. Přečtu jednoduché zprávy, texty na plakátech a rozumím polím při vyplňování formulářů. Certifikát o dosažení úrovně anglického jazyka A1 neexistuje, neboť je to začátek cesty.

 

A2 - Začátečník

Pochopím jednodušší kontext věcí, které se mě týkají, umím používat běžnou slovní zásobu a jsem schopný komunikovat v oborech práce, rodina, nakupování či vesnice a město. Dokážu se zorientovat v inzerátech, krátkých zprávách nebo v řádu dopravy. Umím navázat společenský kontakt, ale je pro mě stále těžké vést delší konverzaci. Napíšu bez problémů krátké poděkování, dopis nebo oznámení. Certifikátem o dosažení úrovně anglického jazyka A2 je KEY (KET) Cambridge certifikát.

 

Stupně B1 / B2 - Samostatný uživatel angličtiny

 

B1 - mírně pokročilý

Dokážu pochopit pointu televizního programu, filmu nebo zpravodajských relací. Pří kontaktu s oastatními lidmi nebo během cestování zvládám většinu situací ve kterých potřebuji komunikovat s neznámým člověkem. Jsem schopný popsat jednodušší příběh, své plány do budoucna nebo zkušenosti. Napíšu jednodušší souvislý text na témata, která mě zajímají nebo je dobře znám. Certifikátem o dosažení úrovně anglického jazyka B1 je PET Cambridge certifikát.

 

B2 - Středně pokročilý

Rozumím delším zprávám a přednáškám když jsou mi témata blízká. Porozumím většině filmů, které jsou ve spisovném jazyce a jsem schopný rozumět knihám v originálech. Vedu běžný rozhovor i s rodilými mluvčími, aktivně se účastním diskuse o mně známých tématech. Umím obhájit a vyjádřit či vysvětlit svůj osobní názor na danou věc. Napíšu bez větších problémů delší a podrobnější text o mně blízkých tématech. V textu či komunikaci se objeví nějaké gramatické chyby. Certifikátem o dosažení úrovně anglického jazyka B2 je FCE Cambridge certifikát.

 

Stupně C1 / C2 - Znalost angličtiny na úrovni expert

 

C1 - Pokročilý

Chápu a rozumím delším promluvám, i když nejsou dobře strukturované a některé souvislosti jsou jen naznačeny. Jsem schopný číst faktické a literární texty bez problémů a umím i ocenit rozdíly v stylu psaní či mluvy. Vyjadřuji se plynule a pohotově, nevyhledávám výrazy často a používám jazyk efektivně a pružně pro jakékoliv účely. Podrobně a jasně popíšu složitá témata, souvisle navážu na příbuzná témata a rozvíjím konverzaci. Svou řeč či text zakončím vhodně a slušně. Certifikátem o dosažení úrovně anglického jazyka C1 je CAE Cambridge certifikát.

 

C2 - Expert

Neexistují žáné potíže s porozuměním jakéhokoliv slovního či psaného projevu, rozumím téměř každému slovu ve filmech, seriálech či zprávách. Jsem schopný přečíst jakýkoliv text, včetně textů abstraktních. Bez problémů se zapojím do konverzace nebo diskuze. Znám a rozumím i idiomatickým a hovorovým výrazům, znám rčení a všechna užívaná slovní spojení. Napíšu text v různých formách, který je i literárně bohatý a je přínosem pro adresáta. Certifikátem o dosažení úrovně anglického jazyka C2 je CPE Cambridge certifikát. Až se dostanete na tuto úroveň, patří vám gratulace, protože jste došel na konec. Samozřejmě bude potřeba se vzdělávat v odborných slovíčkách, výrazech a označeních a například také v nářečí z jiných koutů anglicky mluvících zemí.

 

Věříme, že vám tento článek pomohl utřídit si informace o úrovních angličtiny. Pokud se chcete zlepšit i vy, doporučujeme set učebnic pro samouky a věčné studenty. Rozšiřte si znalosti s naší nabídkou učebnic a pracovních sešitů Improve Yourself.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat přes náš kontaktní formulář.