Co na vás čeká v učebnici Improve Yourself

 1. Cesta Improve Yourself (B1) - Zde se naučíte počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, rozdíl mezi make x do, časové vyjádření, přídavná jména, příslovce a rozdíl mezi too x enough, konkrétní a obecné členy a/an/the, gerundium a infinitiv
 2. Zlepšete svoji gramatiku (B1-B2) - Tato kapitola se skládá ze 7 částí. Naučíte se celou gramatickou část, která je potřeba pro zkoušku FCE (Cambridge Engnlish: First)
  1. Cestovat znamená objevovat sám sebe (B1) - Minulý čas prostý, minulý čas průběhový, přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový
  2. Tajemství vaší budoucnosti se skrývá ve vaší denní rutině (B1) - Budoucí čas prostý, budoucí čas průběhový a vazba to be goin to
  3. Zastávka v mezinárodních kuchyních a stylech života (B1) - Rozdíl mezi like x as, Předpřítomný čas a rozdíl mezi předpřítomným a minulým prostým (past simple x present perfect)
  4. Dobrá rada je lepší než tisíc doktorů (B1) - Modální slovesa, tázací dovětky a vztažné věty
  5. Toulání se po sousedství (B1) - Předminulý čas, vyjádření obecných preferencí
  6. Businessmanem na zkoušku (B2) - Podmínkové věty, přací věty
  7. Slovo je klíč k lidskému srdci (B2) - Nepřímé otázky, nepřímá řeč, inverze
 3. Zlepšete svoje znalosti (B2) - Tato kapitola se skládá z 9 částí, naučíte se zde všechna fakta a informace potřebné k finální zkoušce
  1. Počátky a historie angličtiny (B2) - Naučte se o počátcích jazyka anglického od roku 450 AD (našeho letopočtu)
  2. Spojené království Velké Británie a Severního Irska (B2) - Historie, kultura a životní styl Spojeného království, Londýna a dalších částí UK (VB)
   1. Historie (B2)
   2. Kultura a životní styl (B2)
   3. Londýn (B2)
   4. Části a rozdělení (B2)
  3. Spojené státy americké (B2) - Historie, kultrua a životní styl Spojených států Amerických (USA), Washingtonu, D.C. a dalších částí USA
   1. Historie (B2)
   2. Kultura a životní styl (B2)
   3. Washington D.C. (B2)
   4. Části a rozdělení (B2)
  4. Kanada (B2)
  5. Austrálie (B2)
  6. Nový Zéland (B2)
  7. Aktivity na zopakování poznatků (B2)
  8. Literatura (B2) - Naučte se Britskou a Americkou literaturu
   1. Americká literatura (B2)
   2. Britská literatura (B2)
  9. Projekt čas (B2)
 4. Zlepšete komunikaci a mluvu (B2) - Zde se naučíte každodenní angličtinu, vést debatu, výslovnost a přízvuky
  1. Každodenní angličtina (B1) - Fázová slovesa, spojky a fráze k použití jak ve skupinové tak v klasické konverzaci
   1. Frázová slovesa (B2)
   2. Spojky (B2)
   3. Fráze pro kolektivní rozhovor či diskusi (B2)
  2. Neboj se používat angličtinu (B2)
  3. Debatování (B2)
  4. Výslovnost (B2)
  5. Přízvuky (B2)
   1. Britský přízvuk (B2)
   2. Americký přízvuk (B2)
   3. Srovnání amerického a britského přízvuku (B2)
 5. Naučte se něco extra - Slovní zásoba, seznam fázových sloves, užitečné fráze, fonemická transkripce, informace o projektu IY odkazy pro poslechy a výpis zdrojů učebnice
  1. Slovní zásoba
  2. List fázových sloves
  3. Užitečné fráze
  4. Fonetická transkripce
  5. O projektu Improve Yourself
  6. Poslechové odkazy
  7. Zdroje

 

Tato učebnice vám pomůže i v případě, že s angličtinou bojujete. Nebojte se a začněte už dnes. Tradiční volbou je náš set pro samouky, který obsahuje jednu učebnici Improve Yourself - student a doplňkovou učebnici průvodce samouka.

Pokud jste si nevybral z výše uvedených, mrkněte do celé kategorie učebnic angličtiny.